BETONMORTEL

€ 0,00

Denli BV betonmortel is een mengsel van cement, zand en grind waar water aan wordt toegevoegd. Door het toe te voegen van water ontstaat er een reactie waardoor er hard en sterk beton ontstaat.

Voor de keuze van de juiste betonmortel wordt er rekening gehouden de sterkteklasse, de milieuklasse en de korrelafmeting. De keuze van betonmortel is afhankelijk van het project waarvoor de betonmortel is bedoeld. Betonmortel is o.a. zeer geschikt voor constructies, zoals funderingen en vloeren.