STABILISATIEZAND

€ 0,00

Denli BV stabilisatiezand is een mix van zand en cement. Door de toevoeging van cement is gestabiliseerd zand veel stabieler en zorgt voor een stevige ondergrond. Het dient als funderingslaag en wordt met name toegepast in de wegenbouw en straatwerken, zoals opritten en terrassen. Door het aanbrengen van stabilisatiezand onder bestratingen zorgt men voor een stabielere ondergrond, waardoor de kans op verzakkingen verkleind wordt. De ondergrond bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van de bestrating. Bepaalde steensoorten, zoals kleine keien, dunne tegels en natuurstenen, vragen om een sterke fundering.