KALKSTEEN

€ 0,00

Denli BV kalksteen is een afzettingsgesteente en bestaat uit een versteende opeenhoping van calciumcarbonaat. Kalksteen kent brede toepassingsmogelijkheden is waterbouw, wegenbouw, beton en voor recreatie en groen. Kalksteen wordt als grindvervanger in beton gebruikt en zorgt voor een goede brandwerendheid en minder slijtage. In de wegenbouw wordt kalksteen gebruikt als onder- en tussenlaag bij asfaltwegen. Het veelzijdige product wordt o.a. ook gebruikt voor wandelpaden, sierpaden, parkeerplaatsen en als inritbedekking.